Kasvatusprojektit
Hoito-ohjeet
Myydään
Yhteydenotto

Stargazer

Stargazer on viljakäärmeillä resessiivisesti periytyvä hermostollinen oireyhtymä, jota esiintyy lähinnä okeetee- ja sunkissed-linjoissa. Stargazer-geeni periytyy samalla tavalla kuin värimuodotkin eli peittyvästi, joka tarkoittaa sitä, että geeni tulee saada molemmilta vanhemmilta, jotta se tulee poikasilla esille. Homotsygoottisen eli stargazer-sairaan viljakäärmeen tunnistaa jo kuoriutumishetkellä, mutta geenin kantajat eivät oireile mitenkään eikä kantajuutta siis näe käärmeestä päälle päin. Stargazerin kantajat ovatkin täysin terveitä ja normaaleja viljakäärmeitä, eikä käärme myöhemminkään sairastu oireyhtymään.

Koska stargazer-kantajuutta ei pysty toteamaan silmämääräisesti, kaikki potentiaaliset testaamattomat geenin kantajat, eli okeetee- ja sunkissed-linjoista tulevat viljakäärmeet, tulee ennen lisäännyttämistä kasvatustarkoitukseen testata koeastutuksella, jotta geeni ei pääsisi salakavalasti leviämään muihin värimuotoihin. Koeastutuksessa testattava käärme lisäännytetään joko stargazerin tai tunnetun stargazer-kantajan (het. stargazerin) kanssa ja poikasten perusteella pystytään toteamaan kantaako testattava käärme myös tätä sairausgeeniä. Mikäli poikueesta kuoriutuu yksikin stargazer, on testattava käärme kantaja. Jos taas kaikki testipoikaset ovat visuaalisesti terveitä, voidaan poikasten lukumäärän perusteella laskea prosentuaalinen todennäköisyys sille, että testattava käärme EI kanna stargazeria. 100% varmuutta testiastutus ei kuitenkaan anna.

Lisätietoa stargazingistä sekä taulukon testiastutusten prosentuaalisista todennäköisyyksistä löydät täältä.


Copyright Marjo Suvanto 2019